تابلوهای کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

در تمامی  تابلوهای زیر شیوه کار کردن به یک صورت است . فقط به کمی خلاقیت و دقت و حوصله نیاز است.

بر روی یک کاغذ و یا یک مقوا طرحی را بکشید. ( می توانید از طرح هایی که در تابلو های زیر آمده در ابتدا استفاده کنید و سپس طرح و ایده های خود را پیاده کنید.)

قسمت هایی از طرح را با کاتر برش بزنید.(محیط آن را با کاتر ببرید تا بعضی از شکل ها را کاملا از روی مقوای اصلی جدا کنید . در بعضی از طرح ها بخشی از قسمت های محیطی را ببرید و بخشی از آن را باقی بگذارید و به بیرون تا بزنید. )

بر روی یک کاغذ و یا مقوای دیگر می توانید دنباله طرح خود را بکشید و برش بزنید.

کاغذ یا مقوایی که  روی آن طراحی را انجام داده اید را بر روی مقوایی رنگی بچسبانید و با عناصری که در دست دارید  و با یک چیدمان مناسب تابلو را به اتمام برسانید.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی