درخت فانتزی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

تعدادی مفتول هم اندازه تهیه کنید و آن را با کاغذ بپوشانید.

آن ها را مطابق شکل در کنار هم قرار دهید و با کاغذ محکم کنید.بخش هایی از آن را مانند شاخه درخت از هم جدا کنید.

به شاخه ها مطابق شکل حالت های مختلف بدهید.در نهایت درخت را رنگ آمیزی کنید.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : پرستو کیانیان