ریسه های رنگی تزئینی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی


برای ساخت این نوع ریسه شما به ریسه های رنگی و توپ تخم مرغی نیاز دارید. تمامی توپ ها را مانند شکل  سوراخ کنید.

می توانید بر روی توپ های تخم مرلامپ های کوچک بر روی ریسه را،  داخل توپ تخم مرغی ها قرار دهید.با روشن کردن ریسه ها هر کدام از توپ ها به یک رنگ در می آید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : بدون اتصال