پروانه با رول دستمال کاغذی

پروانه با رول دستمال کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

مواد لازم :  رول دستمال کاغذی  تور  مقوا رنگی  چسب حرارتی یا رازی   دکمه  پولک  فوم رنگی سیم مفتول 

ابتدا رول دستمال کاغذی را روکش کاغذی یا فوم می گیریم . باله های پروانه را برش زده و دور باله ها رامقوا رنگی می چسبانیم تا خشک بایستد 

بال ها را  به رول چسبانده و روی باله ها را با پولک یا  کاغذ رنگی تزیین می کنیم برای چشمان پروانه از دکمه یا در چسب رازی استفاده می کنیم .شاخکها و عینک روی چشمان پروانه را از سیم مفتول درست کرده و با چسب حرارتی چسب میزنیم مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، دکمه
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : ایراندخت هاشمی ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : ایراندخت هاشمی ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام