مدادهای رنگی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱۴ تا ۱٨ سال به بالا

ارائه طرح از مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

در این کاردستی بچه هامدادهای رنگی را در اندازه های دلخواه با استفاده از کمان اره می برند و سپس با درکنار هم قرار دادن آنها و چسباندن آنها به یکدیگر کاردستی مورد نظر خود را درست می کنند .با استفاده از این روش می توانندجا شمعی، آیینه،گل درست کنند.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : سپیده ابراهیمی
گردآورنده : سپیده ابراهیمی
اجرا کننده : سپیده ابراهیمی