لامپ روشن

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

ارائه طرح مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

ابتدا ازبچه هاخواسته شدبا دیدن لامپ های  مختلف موضوع رادرذهن مجسم وبااستفاده ازموادمصرفی چون مقوا ،پارچه ورنگ کارخودرابه اتمام برسانند. وشکلهایی چون:فیل،پنگوئن،موش و...درست کردند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان