طعم شکلات

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٠ سال

ارائه طرح از مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

ابتدا درکارگاه به کودکان  شکلات داده ،آنها پس ازخوردن ،بانگاه کردن به پوسته موضوع رادرذهن تجسم وبا وسایل دراختیارقرارداده شده کارراتکمیل می کنند.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان