سی دی کتا ب

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

ارائه طرح مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری است.

شرح کاردستی

ابتدا کتاب موردعلاقه ی بچه هاانتخاب می شود. دراین مرحله کتاب موردنظرکودک را ،مربی یا قصه گویی ویاباخودبچه ها روخوانی  می کند. سپس آنها بااستفاده ازسی دی ها ی باطله شروع به طراحی روی جلدکتاب کرده وتصویرکشیده شده راباچسب چوب پر وبعدازخشک شدن ، باگواش آن رارنگ آمیزی می کنند.درضمن برای آن که رنگ ازروی سی دی نریزد بااسپری کیلرآن راتثبیت می کنندودرروی دیگرسی دی هم خلاصه ایی ازداستان کتاب توسط اعضانوشته می شود.مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، CD
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان