سبد بافی با کاغذ

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

مراحل ساخت سبد با کاغذ و روزنامه های بازیافتی مطابق شکل های زیر می باشد . کافی است شما تعدادی کاغذ یا روزنامه داشته باشید بخصوص اگر روزنامه ها از جنس روغنی و دارای رنگ زیاد باشند که اغلب روزنامه های لاتین برای این کار بسیار مناسب هستند و در نتیجه به شکل تمیزتری دست خواهید یافت.

در تصاویر شکل و توضیح کامل مشخص شده است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : بافتی