زنگ فلز

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱۵ سال

ارائه طرح از مرکز فرهنگی هنری شماره 1 شهرکرد استان چهار محال و بختیاری است .

شرح کاردستی

ابتدا اشیاء مختلف فلزدراختیاربچه هاقرارداده می شود،سپس آنهابانگاه کردن به فلزات آنچه رادرذهن خودتجسم کرده راباچسباندن اشیاء فلزی تصورت ذهنی خودرامی سازند.مشخصات کاردستی
مواد لازم : فلز
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
گردآورنده : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان