پاکت نامه کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٧ سال

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : بدون اتصال