گل های کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۶ تا ٩ سال

شرح کاردستی


مواد موردنیاز

کاغذ رنگی A4

قیچی

چسب

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، ریسمانی