گربه

حیوانات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سالکاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • پنبه
  • ماژیک
  • مقوای سفید
  • مداد
  • خلال دندون

شکل گربه را روی مقوا با ماژیک می کشیم و دورش می بریم .روی مقوا را چسب می زنیم و پنبه را تکه تکه جدا کرده و می چسبانیم .

کل قسمتها را پنبه می چسبانیم .
چشم ها و بینی و دهان گربه را روی مقوا می کشیم  و می چسبانیم .

خلال ها را نصف می کنیم و جای سبیل گربه می چسبانیم .
مشخصات کاردستی
مواد لازم : الیاف گیاهی ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری