لاک پشت

حیوانات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • رنگ
  • مازیک
  • بشقاب کاغذیدور بشقاب را برش می زنیم . قسمت مثلثی را برش می زنیم و لبه ها را به هم می چسبانیم .

از دور بشقاب شکل پاها و دستها و سر و دم را برش می زنیم و می چسبانیم .
لاک را کاملا دلخواه رنگ آمیزی می کنیم و سپس دست و پا و دم را رنگ می کنیم .

برای سر چشم و دهان می کشیم .
مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری