جغد ها

پرندگان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

پاییز فرصت مناسبی برای اجرای کاردستی های پاییزی است .

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • چسب
  • قیچی
  • برگ
  • مقواهای رنگی
  • ماژیک رنگیدو دایره کوچک و بزرگ از مقواها برش می زنیم .

از برگ ها بعنوان بالهای جغد استفاده می کنیم .برای جغد ها چشم و نوک برش می زنیم و می چسبانیم .

از دوتا برگ کوچک بعنوان شاخ جغد استفاده می کنیم .

واز دو تا برگ کوچک دیگر بعنوان پاها استفاده می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، برگ ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری