صندلی کاغذی

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال

کاری از فرح بیضایی مربی فرهنگی مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهر گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد

شرح کاردستی

یه مربع به ابعاد 30×30 از کاغذ رنگی جدا کنید.مربع را از وسط تا کنید تا به شکل مستطیل دربیاید سپس مستطیل را به داخل تا میزنیم تا یک مربع حاصل شود در حرکت بعد تاهای مربع را باز کنید و دوباره آن را به شکل مستطیل دربیاورید.7.5 سانت از ابتدای مستطیل را رو به سمت وسط تا بزنید برای طرف دیگر نیز این کار را تکرار کنید دو ضلع بالایی شکل حاصله را بصورت مثلث تا میزنیم سپس تاها را باز کرده و در هر دوطرف دو مثلث متساوی الساقین بدست می آوریم برای طرف دیگر نیز این کار را تکرار کنیدمربع وسط کار را به سمت بالا تا بزنید.سپس یک سانتی متر از مربع را به طرف داخل تا بزنید.دو گوشه های کار را به طرف داخل تا بزنید تا هر دو طرف کار یک ذوزنقه قائم الزاویه ایجاد شود. اکنون مربع وسط کار را به سمت پایین بکشید،صندلی شما آماده است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : بدون اتصال
اجرا کننده : فرح بیضایی