زنبور

زنبور

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

اسفنج را به سه تیکه در انداز ه های دلخواه و بصورت قطره برش بزنید وبا استفاده از سمباده صاف کرده

شرح کاردستی

اسفنج را به سه تیکه در انداز ه های دلخواه  و بصورت قطره برش بزنید وبا استفاده از سمباده صاف کرده و آنها را رنگ کرده وبا استفاده از چسب چوب به بچسبانید.در ادامه یک تکه از سیم تلفن بصورت بال زنبور درست و تور را روی آن بچسبانید. برای درست کردن پاها و دست ها دو تیکه از سیم تلفن را به هم بافته و به قسمت تنه  بچسبانید.بال ها و شاخک ها نیز به قسمت پشت زنبور و روی سر چسبیده می شود.در ادامه با استفاده از گواش دست ها ،پاها و صورت زنبور را رنگ کرده و تیله را نیز به جای دماغ روی صورت زنبور بچسبانید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مسلم صالحی
گردآورنده : مسلم صالحی
اجرا کننده : مسلم صالحی