ماهی

آبزیان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز :

  • مقوای زرد ونارنجی
  • چسب
  • قیچی
  • مداد
  • نی
  • نگین یا پولک
شکل دور دست را روی مقوای زرد می کشیم و برش می زنیم .
از مقوای نارنجی لب های ماهی را برش می زنیم و می چسبانیم .

یکی از نگینهای بزرگ را بعنوان چشم ماهی می چسبانیم .نگینهای دیگر را بعنوان پولک های ماهی به شکل دلخواه می چسبانیم و نی را پشت ماهی می چسبانیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری