آقای تبر

آقای تبر

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

سر تبر را با اسفنج برش داده و آن را هرگونه که میتوانید و مایل هستید نقاشی و رنگ کنید

شرح کاردستی

سر تبر را با اسفنج برش داده و آن را هرگونه که میتوانید و مایل هستید نقاشی و رنگ کنیدو چشمها و دهان و دماغ او را بکشید.برای ساخت بدن ابتدا سیم مفتول را با توجه به دستها و بدن انسان را بهم بپیچیدو با نوارچسب کاغذی دور تا دور سیم مفتول را بپوشانیداز سیم مفتول بخاطر حرکت دادن اندام استفاده میشود.در پایان دستها و کفشها را هرگونه مایل هستید برش داده و بچسبانید و رنگ کنید

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مسلم صالحی
گردآورنده : مسلم صالحی
اجرا کننده : مسلم صالحی