گل

گیاهان

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستیوسایل مورد نیاز:

  • برگ
  • شاخه نازک درخت  یا چوب
  • ماژیک مشکی
  • چسب
  • قیچی
  • مقوای زرد و سفید

دو دایره یک اندازه از مقوای زرد وسفید برش می زنیم .


از مقوای سفید دو تا چشم برش می زنیم و جای چشم ها می چسبانیم .  شکل چشم ها و دماغ و دهان را می کشیم .

سپس برگها را یکی یکی از پشت دور تا دور دایره زرد می چسبانیم.

دایره سفید را از پشت به  مقوای زرد و روی برگ می چسبانیم.

ساقه را با چسب روی مقوای سفید محکم می چسبانیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : برگ ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : حسین اله یاری