پاکت چای پرنده

ساده ترین موشک پرنده!

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت چگالی گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

موشک کیسه چای در حقیقت از علوم قدیم اقتباس شده و قشقشه کاغذ دیتو نامیده می شود. اگر سن شما به اندازه ای است که کاغذ دیتو را تجریه کردهاید حتما، جوهر آبی - بنفش آن و بوی فراموش نشدنی ورقه های کپی را بخاطر می آورید. (در مورد حلال دستگاه دیتو و جوهری که بسیار سمی بود اما دیگر هیچکس به آن اهمیت نمی دهد تحقیق کنید؛ هر قطعه از کاغذ دیتو دارای برگه ای کاغذی از جنسی دستمال کاغذی بود که آن را دوقسمتی می کرد و این قسمت دورانداختنی کاغذ بود که معلمان و کودکان برای ساختن «موشک» کاغذ دیتو از آن استفاده می کردند. چون کاغذ دیتو در گذشته وجود داشته

مشتاقان علم جایگزین ساده ای برای آن یافته اند. کیسه چای !

آنچه نیاز دارید

کیسه چای

 سطح غیرقابل مشتعل( بشقاب مسطح شام مناسب است)

چوب کبریت یا فندک

قیچی

دستکش ایمنی

شرح آزمایش

نخ و مارک کیسه چای را جدا کنید.

اگر انتهای کیسه باز نیست ھر دو انتهای آن را ببرید و مواد چایی را داخلی سطل زباله بریزید.

کیسه را کاملا صاف کنید.

با انگشتاتان کیسه چای را باز کنید. شکلی مانند استوانه را به انتهای آن متصل کنید.

استوانه را از یک طرف روی سطح غیر قابل مشتعل قرار دهید.

بشقاب غذا برای این کار مناسب می باشد.

با استقاده از چوب کبریت یا فندک بالای استوانه را آتش بزنید. مشاهده کنید که آتش از بالایی استوانه حرکت می کند تا....

پرواز! کیسه چای مانند موشک به هوا پرواز می کند.

آنچه اتفاق می افتد

 سه اصل در استوانه که از کیسه چای ساخته باید باعث می شوند تا این آزمایش عمل کند.

اصل اول چگالی هوای داخل استوانه در مقایسه با هوای خارج از آن کمتر است. همانطور که شعله به پایین کیسه چای می رسد هوایی داخلی استوانه را نیز گرم می کند. گرما مولکول های هوای داخل استوانه را تحریک می کند و سبب می شود تا سریعتر حرکت کنند و منبسط شوند. مولکول های گرم شده داخلی استوانه نسبت به مولکولی های هوای خارج از آن دورتر از یکدیگر قرار می گیرند و باعت می شوند چگالی هوای داخل استوانه کمتر از هوای خارج از آن باشد. این هوای گرمتر، کم چگالی تر بوده و به طرف بالای هوای سردتر، با چگالی بیشتر حرکت می کند.

همچنین این آزمایش اصل جریان های انتقالی را نیز ثابت می کند. همانطور که توضیح دادیم کیسه چای در حالی سوخت هوای گرم و کم چگال تر به وجود می آورد. این عمل باعث ایجاد جریان گرمایی یا انتقالی می شود. قضایی که به وسیله هوای کم چگالی تر داخلی استوانه به وجود آمده به هوای چگالی خارج اجازه می دهد تا از کف به داخل نفوذ کند. این حرکت یا انتقال هوا به عنوان جریان انتقالی شناخته می شود.

اما اینها برای ایجاد موشکی که در انتهای آزمایش مشاهده کردید کافی نیست. همانطور که کیسه چای می سوزد خاکستر و دود تولید می کند. دود بلند می شود و در هوا پراکنده می شود، و تنها از خود خاکستری به جای می گذارد. چون خاکستر بسیار سبک است نیرویی که در اثر اختلاف دما ایجاد می شود و هوای گرم را به سمت بالا می راند برای بلند کردن این خاکستر به سمت بالا کافی است.

اطلاعات بيشتر

این آزمایش با دنیای واقعی هم ارتباط دارد. در حالی که وسیله های مانند موشک های ناسا یا جت های ویران کننده (بسیار شگفت انگیزند، در مورد آنها جستجو کنید) برای «پرواز» عمودی از نیروی محرکه استفاده می کنند، بالن های دارای هوای گرم از روشی که شما با کیسه چای به کار بردید استفاده می کنند. بالن های دارای هوای گرم از سوختن استفاده می کنند تا هوای داخل بالن را گرم کنند و تغییر چگالی که با موشکتان ایجاد کردید به وجود آورند. اگرچه در بالن برخلاف زمانی که کاغذتان به خاکستر تبدیل شد هیچ تغییر جرمی صورت نمی گیرد ولی در عوض هوای داخلی بالن بسیار گرمتر از هوای خارج از آن شده است و هوای کم چگال تری نسبت به هوای خارج به وجود آورده است. در نتیجه بالن از زمین بلند می شود.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی