سرسره آب

سرسره ای برای انتقال آب بسازید!

دسته : علمی

مولکول‌های آب روی سطح آب "پوسته ای" را ایجاد می‌کنند که در آن مولکول‌های آب با نیروی زیادی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. این نیرو کشش سطحی نام دارد این آزمایش از سری آزمایش های شناخت نیرو کشش سطحی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیرو کشش سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

در حالی که اکثر افراد در هنگام ریختن آب از فنجانی به فنجان دیگر آن را روی زمین می ریزند برای شما این کار بسیار ساده است. در مورد ریختن اب از فنجانی به فنجان دیگر با استفاده از نخ و نگهداشتن فنجان ها دور از یکدیگر چه می دانید؟ آماده به چالش کشیده شدن هستید؟

آنچه نیاز دارید

 فنجان های پلاستیکی

نخ سفید

 آب

نوار چسب

شرح آزمایش

 نخ را به مقدار ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر با استفاده از قیچی بیرید

یک سر نخ رابه ته یکی از فنجان‌ها بچسبانید.

 هر نوع نوارچسب مناسب است، فقط زمانی که نخ را می چسبانید اطمینان حاصل کنید که ته فنجان خشک است.

فنجان دیگر را پر از آب کنید و سر دیگر نخ (که چسب زده نشده) را در آب قرار دهید.

فنجان دارای آب را بالای دیگری نگه دارید اما مستقیما روی هم قرار نگیرند. فنجان ها را مقداری دور از هم نگه دارید تا نخ محکم باشد. مواظب باشید نخ را از فتجان بیرون نکشید.

آب را به آرامی از فنجان بالایی بریزید. آب را از قسمتی که نخ از فنجان أويزان است بريزيد.

مشاهده می کنید که آب از روی نخ به طرف فنجان دیگر می رود. در ابتدا آب به خوبی به طرف پایین نمی آید اما سرانجام خواهید توانست آب را مستقیما از فنجان بالایی به پایینی هدایت کنید.

آنچه اتفاق می افتد

حتما شنیده اید که آب همان H2O  می باشد. این بدین معنی است. که هر مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. همانطور که در مورد آب می دانید مایعی که می نوشید یا در آن شنا می کنید از میلیاردها میلیارد مولکولی تشکیل شده که با پیوندهای مولکولی به هم متصل شده اند. این پیوندها پیوندهای هیدروژنی نامیده می شوند و بسیار قوی هستند. این پیوندهای هیدروژنی قوی، مولکول های آب را به خوبی به یکدیگر متصل می کنند. قدرت این پیوندهای هیدروژنی را در حین انجام این آزمایشی خواهید دید. مولکول های آب از طریق ویژگی فیزیکی که پیوستگی نامیده می شود می توانند در مسیرشان به طرف فنجان پایینی به دیگر مولکول های آب بچسبند. اما در مورد آبی که در ابتدا می ریزد چطور؟ هیچ آبی وجود نداشته که به آن بچسید. مولکول ها فقط به مولکول های همانند خود ( آب به آب) نمی چسبند بلکه مولکول های آب می توانند به مواد دیگر نیز بچسبند. این ویژگی چسبندگی نامیده می شود. در این حالت مولکول های آب به نخ می چسبند. مقدار آبی که می بینید به بیرون از نخ می ریزد به این دلیل است که در این حالت نیروی چسیندگی به اندازه پیوستگی قوی نیست.

اطلاعات بیشتر

اکنون که در مورد چسیندگی و پیوستگی می دانید این آزمایش را با مواد دیگر امتحان کنید. از مایعات دیگر مانند شیر یا لیموناد و «نخ های » دیگر مانند نخ قلاب ماهیگیری یا بند کفش استفاده کنید. کدام مایع بهترین چسیندگی را دارد؟ کدام ماده بهترین پیوستگی را دارد؟ این آزمایش را برای بار دوم انجام دهید اما این بار قبل از ریختن آب نخ را خیس کنید. چه اتفاقی نسبت به نخ خشک رخ می دهد؟

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی