کاغذ تورنسل توتی

چطور شاه توت، اسید و باز را تشخیصی می دهد!

شرح کاردستی

ما می توانیم کاغد تورنسلی مخصوص شناسایی اسید و باز را با استفاده از کمی میوه بسازیم.

آنچه نیاز دارید

 توت سیاه یک دوم پیمانه

 آب یک چهارم پیمانه

 مایع ظرف شویی دو قاشق غذاخوری

سرکه یک چهارم پیمانه

کاسه یا هر نوع ظرف دیگر

آب

قیچی

کاغذ طراحی سقید

 دستمال کاغذی

شرح آزمایش

 ساخت کاغذ:

ساقه ها و ریشه های توت را از آن جدا کرده و توت ها را درون کیسه بریزید.

کیسه را ببندید و توت ها را له کنید تا شبیه مربا شوند.

کمی آب به آن اضافه کنید تا رفیق شود.

مواد را هم بزنید و سپسی مایع را درون کاسه بریزید۔

کاغذ طراحی را به صورت نوارهای باریک ببرید و درون توت های له شده قرار دهید. نوار ها را درون توت ها فرو ببرید تا مطمئن شوید که به خوبی به آن آغشته شده است.

بعد از اینکه کاغذ آغشته به توت را از آن جدا کردید، نوار کاغذی را بین انگشت شست و انگشت اشاره تان قرار دهید تا آب اضافی یا اجزای توت از آن جدا شود.

نوار های کاغذی را روی دستمالی کاغذی قرار دهید تا خشک شوند۔ ۸

زمانی که نوار کاغذیتان خشک شد، با دقت همه تکه ها یا پوست توت را از آن جدا کنید. اکنون کاغذ تورنسل توتی آماده استفاده است. کاغذ تورنسل توتی را در آزمایشتان استفاده کنید.

یک چهارم پیمانه آب را به داخل کاسه بریزید و دو قاشق غذا خوری مایع ظرف شویی به آن اضافه کنید و هم بزنید.

در یک کاسه دیگر، یک چهارم پیمانه سرکه  اضافه کنید.

نیمی از کاغذ تورنسل توتی را درون کاسه محتوی آب و مایع ظرف شویی قرار دهید. این کار را با کاغذ تورنسلی توتی دیگری هم انجام دهید اما این بار آن را درون سرکه بگذارید.

کاغذ های تورنسلی توتی را به مدت پنج دقیقه روی دستمال کاغذی بگذارید تا خشک شوند. دقت کنید که هر کدام از نوار ها در

کذام مایع قرارداده‌اید

چه تغییر رنگی را احساسی می کنید؟ کدام مایع اسیدی بود؟ کدامیک یازی بود؟ بسیار خب... اما چگونه باید از آن استفاده کنید؟ کاغذ تورنسلی توتی در مایع اسیدی به رنگ قرمز متمایل به صورتی درمی آیدو در مایع بازی به رنگ بنقاش ارغوائی۔

آنچه اتفاق می افتد

 تمشک. زغال اخته، توت فرنگی و گروهی از گل ها و برگ ها و ساقه ها به طور طبیعی نمایانگر PH هستند زیرا دارای مواد شیمیایی از خانواده آنتوسیانین های ترکیبی هستند. آنتوسیانین های ترکیبی در حالت اصلی خود، در اسید به رنگ قرمز و در باز به رنگ آبی در می آیند. در این صورت، در عصاره توت، ترکیبات آنتوسیانین وجود دارد، که باعث تغییر رنگ جزئی اما قابل شناسایی می شود.

اطلاعات بیشتر

 مایعات دیگر مثل شیر، نوشابه، و نوشیدنی های میوه ای را امتحان کنید تا متوجه شوید که کدامیک اسیدی و کدامیک بازی است.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی