موشک شیمی، با جوش شیرین و سرکه موشک بسازید.

واکنش شیمیایی و فشار گاز دی اکسید کربن

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت واکنش شیمیایی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد واکنش شیمیایی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

با آزمایش موشک شیمی، خواهید دید که ترکیب جوش شیرین و سرکه اگر یه طور دقیق تنظیم شود تا چه حد جذاب و ھیجان انگیز آست۔

آنچه نیاز دارید

 بطری آب معدنی کوچک

چوب پنبه

قاشق

جوش شیرین

نوار چسب

قیچی

 سه عدد مداد استفاده نشده

قیف

سرکه سقید

دستمال کاغذی

شرح آزمایش

دوازده قطعه نوار چسب ببرید. می توانید از نوارهای بسته بندی یا نوار چسب برقی استفاده کنید.

هر سه مداد را با نوار به قسمت بیرونی بطری بندید۔ سعی کنید فاصله مداد ها از هم به یک اندازہ باشد۔ موشک شیمی شما نیاز به سکوی پرتاب ثابتی دارد۔

بطری را باقیف تا نصف از سرکه سفید پر کنید۔

یک عدد دستمال کاغذی بردارید و لایه های آن را از هم جدا  کنید

یک چهارم دستمال کاغذی رایبرید و یک قاشق غذاخوری جوشی شیرین روی آن بر یزید

جوشی شیرین را با دستمالی کاغذی بندید و اطمینان حاصل کنید که دستمالی کاغذی در دهانه بطری جای می گیرد.

اکنون قرار است که کمی (بخوانید: زیاد) ریخت و پاشی کنید. بهتر است بقیه مراحلی را بیرون از خانه انجام دهید. پدر و مادر و معلمتان به خاطر این کار از شما سپاس گذار خواهند شد.

این مرحله یا به سرعت رخ می دهد، یا اینکه موفق به پرتاب نمی شوید. دستمالی کاغذی محتوی جوش شیرین را در بطری بگذارید و فورا درپوش پلاستیکی یا چوب پنیه را روی دهانه آن قرار دهید و محکم کنید. قوطی را محکم و سریع تکان دهید و آن را روی مداد یگذارید و عقب بایستید

حتی برای شمارش معکوس هم وقت نداشتید. درست است؟ اکنون می توانید داد یزئید «فوق العاده بود» و دوباره این آزمایش را تکرار کنید

آنچه اتفاق می افتد

وقتی جوش شیرین و سرکه را با هم مخلوط می کنید چه می بینید؟ مقدار زیادی خباب. این حباب ها در واقع حباب های گاز کربن دی اکسید می باشد که از واکنشی اسید و باز ایجاد شده اند. سرکه حاوی استیک اسید می باشد (به همین دلیلی ترش است) و جوش شیرین حاوی سدیم بی کربنات (باز) است. واکنشی آنها کربنیک اسید تولید می کند که اسیدی ناپایدار است و یه سرعت به کربن دی اکسید و آب تبدیل می شود. سپس کربن دی اکسید حیاب ایجادمی کند۔ وقتی بطری را با در پوشی می بندید از خروج گاز درون بطری جلوگیری می کنید اما ایجاد کربن دی اکسید مقدار گاز درون بطری را افزایش می دهد. ایجاد کربن دی اکسید درون بطری باعث افزایش سریع فشار گاز داخل بطری می شود. فشار گاز به حدی می رسد که در پوشی نمی تواند بیشتر از این گاز درون بطری را نگه دارد. بنابراین در پوشی و محتویات بطری به بیرون پرتاب می شوند. همانطور که محتویات درون بطری بیرون ریخته می شوند، بطری هم یه سمت بالا پرتاب می شود. این اتفاق چگونه رخ می دهد؟

این پدیده نمایانگر قانون حرکت نیوتون است که می گوید برای هر کنشی، واکنشی برابر و در جهت مخالف وجود دارد. در اینجا کنش بیرون ریختن مواد داخلی بطری است و واکنش، پرتاب شدن بطری به سمت یالا۔

این آزمایش را یا مقدار متفاوتی از جوش شیرین و سرکه امتحان کنید. اگر پرتاب بیشتری می خواهید باید بهترین میزان ترکیب جوش شیرین و سرکه را بیابید تا واکنشی انفجار آمیز را بیافرینید.

مشخصات کاردستی
گردآورنده : پریسا حسنی