قدرت و استحکام تخم مرغ (٢)

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

تخم مرغ

شعله‌ی گاز

چاقو دندانه ریز یا اره مویی

چسب نواری

شرح آزمایش

تخم مرغ را آب‌پز کنید. قسمت وسط آن را با نوارچسب بچسبانید.

با استفاده از یک چاقو دندانه ریز تخم مرغ را از وسط ببرید. نوارچسب باعث می‌شود که لبه‌ی بریده شده زیاد بالا و پایین و ناهموار نباشد.

اگر این آزمایش را تنها با یک نیمه از تخم مرغ انجام می‌دهید در قسمت بالایی پوسته یک حلقه‌ی پلاستیکی بچسبانید تا وزنه‌هایی که می‌خواهید روی تخم‌مرغ قرار دهید از روی آن سر نخورند و روی زمین نیافتند.

با قاشق، داخل هر دو نیمه را خالی کنید و آن را بخورید. برای اینکه قدرت و استحکام تخم مرغ را درک کنید، آنقدر کتاب ، آجر و یا وزنه‌های دیگر بر روی آن قرار دهید تا بشکند!

آنچه اتفاق می افتد...

پوست تخم مرغ از شاهکارهای بزرگ است. عملکرد آن باعث شگفتی انسان می‌شود. این پوست باید در مقابل قوا نفوذ‌پذیر باشد، چرا که جوجه‌ای که در نخم مرغ دارد رشد می‌کند همیشه برای تنفس به هوا نیاز دارد. پوست تخم‌مرغ باید آنقدر مستحکم باشد که وقتی مرغ برای مراقب از تخم مرغ ها روی آن‌ها می‌خوابد، نشکند و در عین حال باید آنقدر شکننده باشد که وقتی جوجه از داخل به آن نک می‌زند پوسته‌ی تخم‌مرغ بشکند و جوجه از آن خارج شود.

 در صورتی که نیروی وارد شده به سطح یکسان باشد اگر سطح مقطعی که به آن نیرو وارد می‌کنید را زیاد کنید فشار کمتری به سطح وارد می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی