توپ را با دمیدن خود، شوت کنید

تغییر مسیر توپ به خاطر حرکت مولکول های گاز

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها و ویژگی‌های آن‌ها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

یک عدد لیوان کاغذی

نوار چسب پهن

رول حوله‌ی کاغذی

توپ‌های پنبه‌ای

شرح آزمایش

مانند شکل رول دستمال حوله‌ای را روی انتهای لیوان قرار دهید و آن را با نوار چسب پهن بچسبانید.

توپ‌های پنبه‌ای را در داخل رول‌ دستمال حوله‌ای قرار دهید.

سعی کنید با محکم دمیدن در رول دستمال حوله‌ای توپ‌های پنبه‌ای را شوت کنید.

وقتی که در رول می‌دمید توپ‌ها به دیواره‌ی رول دستمال حوله‌ای برخورد می‌کنند. چرا آن‌ها با اولین باری که در رل می‌دمید از آن خارج نمی‌شوند؟ چرا مستقیم حرکت نمی‌کنند؟

آنچه اتفاق می‌افتد

مولکول های گاز به طور سرگردان وارد رول کاغذی می شوند و مولکول‌های گاز به صورت سرگردان و بی نظم حرکت می‌کنند هر بار که توپ ها به این مولکول‌های گاز می‌خورند جهت حرکت آن‌ها عوض می‌شوند و در برخورد با مولکول‌ها مسیر حرکت آن‌ها تغییر می‌کند

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی