حقه‌ی شعبده‌بازی با آب

انجماد

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مایعات و ویژگی‌های آن است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت مایعات و تبدیل حالت انجماد است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سه عدد لیوان کاغذی

آب

چند قطعه یخ

پنبه به مقدار کافی

چسب قطره‌ای

شرح آزمایش

مانند شکل سه لیوان را در کنارهمدیگر قرار دهید. بدون این‌که کسی متوجه شود در لیوان سوم ابتدا به مقدار کافی پنبه قرار دهید. اگر می‌خواهید با آرامش بیشتری حقه‌ی شعبده‌بازی خود را اجرا کنید حتما پنبه ها را از داخل به ته لیوان بچسبانید. بازهم بدون اینکه کسی متوجه شود تکه‌های یخ را در لیوان سوم و بر روی پنبه‌ها قرار دهید.

با استفاده از بطری آب مقداری آب در داخل لیوان اول بریزید.


سپس آرام مقدار آب داخل لیوان اول را درون لیوان دوم بریزید.


سپس با دیگر آب داخل لیوان دوم را در درون لیوان سوم بریزید.

حالا وقت آن است که مرحله‌‌ی آخر را انجام دهید و تعجب همه را برانگیزید.

لیوان سوم را برگردانید. یخ‌ها بر روی میز می‌افتند. همه می‌پرسند که آب چه شد؟ یخ از کجا آمد؟ مگر می‌شود که به این سرعت آب را به یخ تبدیل کرد؟

آنچه اتفاق می‌افتد

آب به یخ تبدیل می‌شود اما نه با این سرعت. وقتی آب را درون یخچال می‌گذارید و مدتی صبر می‌کنید مشاهده می‌کنید آب از حالت مایع به حالت جامد یعنی یخ تبدیل می‌شود. تبدیل حالت مایع به جامد را انجماد می‌گوییم.

در این آزمایش آبی که درون لیوان سوم می‌ریزید به وسیله‌ی پنبه جذب می‌شود. این یکی از ویژگی‌های مایعات است. وقتی آب را روی پارچه می‌ریزید آب به داخل بافت پارچه نفوذ می‌کند و پارچه خیس می‌شود. در نتیجه وقتی لیوان را برمی‌گردانید تنها یخ بیرون می‌ریزد و از درون لیوان دیگر آب بیرون نمی‌ریزد چرا که به وسیله‌ی پنبه جذب شده است.

از آنجایی که تماشاگران این حقه نمی‌دانند که درون لیوان سوم پنبه و یخ را قرار داده‌اید در نظر اول فکر می‌کنند که آب به سرعت به یخ تبدیل شده است اما در اشتباه هستند چرا که فرایند تبدیل حالت آب به یخ یک فرایند زمان‌بر است و فقط در حالتی رخ می‌دهد که از آب گرما گرفته شود یا به عبارت دیگر آب در یک مکان خیلی خیلی سرد قرار بگیرد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی