گلبرگ‌ها گل خود را رنگ کنید.

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گیاهان است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گیاهان است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

گل با گل‌برگ‌های سفید

قیچی

بشقاب

بطری با دهانه‌ی باریک

چند قطره رنگ آبی

شرح آزمایش

مانند شکل شاخه‌های پایینی گل را با استفاده از قیچی ببرید.

یک بطری با دهانه‌ی باریک انتخاب کنید و درون آن چند قطری رنگ بریزید. هر چه بخواهید که گلبرگ‌های گل شما پر رنگ‌تر شوند می‌تانید مقدار رنگ بیشتری داخل بطری بریزید.

تقریبا یک سوم بطری را با آب پر کنید. قطرات رنگ در آب حل می‌شوند و آب را رنگی می‌کنند.

گل را درون بطری قرار دهید و یک روز صبر کنید.

بعد از گذشت یک روز به گلبرگ‌های گل خود دقت کنید. نقاط کوچک آبی رنگ را روی گلبرگ‌ها مشاهده می‌کنید. رنگ ملایم آبی گلبرگ‌ها واقعا زیباست.

یک دستمال حوله‌ای بردارید گل را از بطری آب خارج کنید و دستمال حوله‌ای را دور ساقه‌ی گل بپیچید. گل را به پدر مادر خود تقدیم کنید.

آنچه اتفاق می‌افتد

گیاهان برای رشد و ادامه‌ی زندگی به آب کافی نور کافی و خاک نیاز دارند.

آب از طریق ساقه‌ی گیاهان جذب و به گلبرگ‌ها می‌رسد. در این آزمایش آب رنگی به گلبرگ‌ها می‌رسد و گلبرگ‌ها را رنگی می‌کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی