چند خلال دندان

کشش سطحی

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت مایعات است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت کشش سطحی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

پارچ آب

لیوان

جعبه‌ی خلال دندان

شرح آزمایش

لیوان را تا لبه با آب پر کنید. به دوست خود اطمینان دهید که وقتی 10 تا خلال دندان را در لیوان آب می‌اندازید، آب از لیوان بیرون نمی‌ریزد.

خلال دندان ها را دانه دانه در لیوان بیاندازید و با صدای بلند بشمارید.

وقتی که ده تا خلال دندان را در لیوان آب انداختید لبخندی بزنید. سپس ده تا خلال دندان دیگر را در لیوان آب بیاندازید! این کار را با دقت انجام دهید. اصطلاحا آب در دهانه‌ی لیوان شکم پیدا می‌کند. یک منحنی کوچک در بالای دهانه‌ی لیوان مشاهده می‌کنید. در نتیجه آب از لیوان بیرون نمی‌ریزد

آنچه اتفاق می‌افتد

مولکول‌های آب به یکدیگر چسبیده‌اند. آن‌ها پوسته‌ای نامرئی در دهانه‌ی لیوان تشکیل داده‌اند که آب را نگه می‌دارد. اگر به اندازه‌ی کافی خلال دندان در لیوان بیاندازید، این پوسته پاره خواهد شد و آب بیرون می‌ریزد. آزمایش کنید که چند خلال دندان می‌توانید به لیوان آب اضافه کنید، بی‌آنکه آبی از آن بیرون بریزد؟

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی