ماشین بی‌موتور

دسته : علمی

هر چیزی که کار را آسان کند ماشین نام دارد. این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ماشین‌ها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد ماشین‌ها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

چند کتاب

نخ محکم

جعبه کفش

قرقره

شرح آزمایش

جعبه را از کتاب پر کنید تا سنگین شود. آن را روی کف اتاق قرار دهید. سپس طنابی به آن وصل کنید و آن را محکم بکشید. می‌بینید که جعبه به راحتی حرکت نمی‌کند.

قرقره‌ای را به جعبه وصل کنید. یک سر طناب یا نخ را به پایه‌ی میز محکم ببندید. سر دیگر آن را از شیار قرقره عبور دهید. حال جعبه را دوباره بکشید. می‌بینید که جعبه به راحتی حرکت می‌کند.

آنچه اتفاق می‌افتد

استفاده از برخی چیزها انجام دادن کار را آسان می‌کند. هر چیزی که کار را آسان کند ماشین نام دارد. در این آزمایش قرقره یک ماشین است. اهرم، قیچی، چرخ چاه، سطح شیب‌دار و پیچ همگی ماشین هستند. آیا ماشین‌های دیگری می‌توانید نام ببرید؟

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی