ستاره‌یابی

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نور و علم نجوم است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نور و علم نجوم است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

چراغ قوه

مداد رنگی

میخ

قوطی خالی رب گوجه فرنگی و یا کمپوت

چکش

شرح آزمایش

در قوطی کمپوت را کاملا بردارید و آن را وارونه کنید.

یکی از این سه صورت فلکی را در ته قوطی با مداد رنگی رسم کنید.(صورت فلکی یک گروه ستاره است. هر صورت فلکی در آسمان شکلی دارد  و نام مخصوص به خود را دارد)

جای هر ستاره را در ته قوطی مشخص کنید

با چکش و میخ جای هر ستاره را سوراخ کنید.

حال قوطی را به اتاق تاریکی ببرید. چراغ قوه را روشن کنید و آن را داخل قوطی بگیرید. قوطی و چراغ قوه‌ی داخل آن را طوری بگیرید که نور خارج شده از قوطی روی سقف اتاق تاریک بیفتد. نقاط نورانی روی سقف مانند ستارگان هستند.

با دوستان خودصورت‌های فلکی دیگری را در پشت قوطی‌ها با مداد رنگی رسم کنید. سپس هر یک صورت فلکی خود را همان‌طورکه درر آسمان قرار دارند روی سقف بیاندازید.

در یک شب پر ستاره به آسمان نگاه کنید. چند صورت فلکی می‌تواند پیدا کنید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی