اصطکاک و گرمای ناشی از آن

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نیروهاست. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی اصطکاک است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

ظرف آب

صابون

شرح آزمایش

گاهی اوقات به اصطکاک(مالش) نیاز داریم تا چیزها و اجسام به راحتی نلغزند. مثلا سطح زیر طناب سبب می‌شود که طناب به راحتی گره شود و باز نشود. یا برای مثال اصطکاک باعث می‌شود که بتوانیم با گچ روی تخته و یا با مداد روی کاغذ بنویسیم. اگر اصطکاک نبود هنگام راه رفتن لیز می‌خوردیم.

دست‌های خود را محکم به هم بمالید. می‌بینید که دست‌هایتان به راحتی حرکت نمی‌کنند.

دست‌های خود را به آب و صابون آغشته کنید. سپس دست‌های خود را به هم بمالید. می‌بینید که دست‌های شما به راحتی حرکت می‌کنند.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی دست‌هایتان را بهم می‌مالید، پوست شما اندکی زبر است و در مقابل حرکت مقائمت می‌کندو این مقاومت اصطکاک نام دارد. آب و صابون پوست شما را نرم ولیز می‌کند. دو سطح صاف و لیز در مقابل حرکت مقاومت کمتری دارند تا دو سطح زبر، در این حالت اصطکاک بین دو سطح لیز کمتر است، مانند تخم هندوانه که چون تر است لیز می‌خورد. آیا می‌توانید بگویید که در کدام حالت دست‌های شما بیشتر گرم می‌شود؟

در حالتی که دستهایتان را به هم ‌می‌مالید چرا که وقتی دو سطح زبر به همدیگر مالش داده می‌شوند، اصطکاک آن‌ها بیشتر است و این اصطکاک گرما را به وجود می‌آورد.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی