راز الکتریسته

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت الکتریسته است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های الکتریسته است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

توپ پینگ‌پونگ

بادکنک

شانه

تکه‌های ریز کاغذ

شرح آزمایش

شانه را به موهای سر خود مالش دهید. سپس آن را به تکه‌های کاغذ نزدیک کنید. می‌بینید که شانه کاغذ ها را جذب می‌کند.

شانه را به موهای سر خود مالش دهید. بادکنک را روی میز بگذارید و شانه را به آن نزدیک کنید. می‌بینید که بادکنک به سمت شانه حرکت می‌کند.

بادکنک را باد کنید و آن را به موهای سر خود مالش دهید. بعد بادکنک را به دیوار نزدیک کنید. می‌بینید که بادکنک به دیوار می‌چسبد.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی شانه و بادکنک را را به موهای خود مالش می‌دهید در آن‌ها الکتریسته‌ی ساکن به وجود می‌آید. به عقیده‌ی دانشمندان نیروی کهربایی یا الکتریسته‌ی از الکترون‌ها به وجود می‌آید که جزو سازنده‌ی همه‌ی مواد هستند. هرگاه ما این الکترون‌ها را به حرکت درمی‌آوریم، جریان الکتریسته یا نیروی کهربایی پیدا می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی