کدام سیب بزرگتر است؟

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت جامدهاست است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت چگالی جامدات است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

مداد رنگی یا ماژیک قرمز و سبز

کاسه‌ی پر از آب

دو سیب که یکی چاق و یکی دراز است

شرح آزمایش

بچه‌ها از حکیم عاقلی پرسیدند که چگونه می‌توانند بفهمد از دو سیب که یکی دراز و دیگر پاق است کدام بزرگتر است؟

در این آزمایش سیب قرمز چاق بود و سیب سبز دراز بود. اما کدام سیب بزرگتر بود؟ کدام سیب جای بیشتری را می‌گرفت؟ حکیم عاقل به بچه‌ها گفت که بروند یک کاسه‌ی پر از آب و یک مداد رنگی( یا ماژیک) بیاورند. می‌توانید حدس بزنید که او چه کرد؟

یکی از سیب‌ها را در کاسه‌ی آب بیاندازید(مثلا سیب قرمز) و صبر کنید تا در آب فرو برود و به ته کاسه برسد. سطح آب را در داخل کاسه نگاه کنید. سطح آب کاسه را از داخل با مداد رنگی یا ماژیک(قرمز) علامت بزنید.

سیب اول را از آب دربیاورید و سیب دوم(مثلا سیب سبز)را در آب فرو ببرید دو باره با استفاده از مداد یا ماژیک(سبز) میزان آب بالا آمده در کاسه را علامت یزنید.

سیب دوم را نیز از آب بیرون بیاورید.

حال دو علامت را با هم مقایسه کنید. کدام علامت بالاتر است؟ علامتی که بالاتر است مال سیب بزرگتر است.(اگر علامت قرمز بالاتر بود به این معناست که سیب قرمز بزرگتر است و اگر علامت سبز بالاتر بود به این معناست که سیب سبز بزرگتر است)

آنچه اتفاق می‌افتد

سیب بزرگتر آب بیشتری را جابه جا می‌کند. یعنی آب بیشتری را کنار می‌زند و خود جای آن را می‌گیرد. چه چیز دیگری زا می‌توانید به این طریق اندازه‌گیری کنید؟

مثلا با انجام دادن این آزمایش بین دست خودتان و دوستتان می‌توانید بفهمید که دست چه کسی بزرگتر است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی