ماهی در تنگ

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت خطای دید چشم است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت خطای دید چشم است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کاغذ

قیچی

مداد

شرح آزمایش

یک کاغذ به طول 30 سانتی متر و به عرض 8 سانتی‌متر ببرید و از وسط آن را تا کنید. در کاغذ تا شده در زیر یک تنگ آب رسم کنید. و در تای بالایی یک ماهی رسم کنید.

تای رویی را دور یک مداد محکم بپیچید به طوری که کاغذ تاب بردارد.

مداد را بردارید. سپس با مداد تای بالایی را روی تای پایینی به سرعت باز و بسته کنید. می‌بینید که ماهی درون تنگ قرار می‌گیرد

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی تای بالایی به سرعت باز و بسته می‌شود چشم آن را نمی‌بیند و فقط تصویر ماهی را می‌بیند. از طرف دیگر تصویر تنگ نیز در تای پایینی دیده می‌شود و در نتیجه دو تصویر با هم دیده می‌شوند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی