ربان پشت بطری

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

نوار ربان

بطری خالی

شرح آزمایش

یک نار ربان به طول 30 سانتی متر تهیه کنید. بطری خالی را روی میز بگذارید.

به دوست خود بگویید نوار ربان را در پشت بطری و به فاصله‌ی 10 سانتی‌متر از آن بگیرد.

از طرغ مقابل به سمت بطری محکم فوت کنید. می‌بینید که نوار حرکت می‌کند.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی فوت می‌کنید هوای اطراف بطری را به لرزش درمی‌آورید. این ارزش به هوای اطراف روبان منتقل می‌شود و آن را حرکت می‌دهد و جابه‌جا می‌کند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی