بطری های آهنگ‌ساز

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت صوت است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های صوت است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

4 عدد بطری شیشه‌ای خالی

مقداری آب

شرح آزمایش

بطری اول را از آب پر کنید.

در بطری دوم کمتر از بطری اول آب بریزید. به همین ترتیب مقدار آب کمتری در بطری سوم نسبت به بطری دوم بریزید و بطری چهارم را خالی نگه دارید.

از بالای هر بطری به درون آن فوت کنید. هر بطری صدای متفاوتی می‌دهد! هرچه آب درون بطری بیشتر باشد، صدای بطری بلند‌تر است.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی که از بالای هر بطری به درون آن فوت می‌کنید، هوای درون هر بطری به لرزش و ارتعاش در می‌آید، این لرزش‌ها و ارتعاشات، صوت و صدا را تولید می‌کنند. از آنجا که در هر بطری مقدار متفاوتی هوا وجود دارد، صدای هر بطری با دیگر متفاوت است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی