فضای اشغال شده به وسیله‌ی یخ

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های جامد، مایع و گاز است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های جامد، مایع و گاز است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

دستمال کاغذی

لیوان دسته دار با دهانه‌ی بزرگ

تکه یخ

آب گرم

شرح آزمایش

یک تکه یخ را از یخچال بردارید و آن را در داخل لیوان دسته دار با دهانه‌ی بزرگ بیاندازید.

لیوان را تا لبه‌ی آن با آب گرم پر کنید. یخ در آب گرم شناور می‌ماند و بخشی از آن از آّب بیرون می‌ماند.

دستمال کاغذی را تا کنید و در زیر لیوان قرار دهید. وقتی که یخ آب می‌شود چه روی می‌دهد؟ آیا یخ آب شده در درون لیوان جای می‌گیرد یا مقداری از آن از لیوان بیرون می‌ریزد و دستمال کاغذی را خیس می‌کند؟ آری یا خیر؟

صبر کنید تا همه‌ی یخ آب شود. سپس به دستمال کاغذی نگاه کنید. می‌بینید که خشک است. یعنی وقتی که همه‌ی یخ آب شد در درون لیوان جای گرفت.

آنچه اتفاق می‌افتد

وقتی آب یخ می‌بندد فضای بیشتری را می‌گیرد. بنابراین مقداری از یخ شناور از آب بیرون می‌ماند. اما وقتی یخ آب شد در لیوان جای می‌گیرد. اگر یخ شناور را در آب درون لیوان فرو ببرید و فشار دهید، آب درون لیوان بیرون می‌ریزد و دستمال را خیس می‌کند چرا که وقتی آب یخ می‌بندد فضای بیشتری را می‌گیرد. نکته‌ی جالب دیگر آن که وقتی یخ را درون آب لیوان فشار می‌دهیم، یخ دوباره به جای اول خود برمی‌گردد زیرا یخ از آب سبک‌تر است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی