وقتی نور به سطحی می‌تابد چگونه بر می‌گردد؟

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نور، انعکاس و آینه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نور است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

توپ

زمین

زمین پر از اسباب‌بازی

شرح آزمایش

وقتی نور به جسمی می‌ تابد از همان جسم بر می‌گردد و سپس نور به چشم تو می‌رسد و تو جسم را می‌بینی. تو برگشتن نور را نمی‌بینی؛ اما می‌توانی تصور کنی که نور چگونه بر می‌گردد..

نور را مثل یک توپ درنظر بگیر.

 توپ را روی یک سطح صاف وسفت بزن. اگر توپ را صاف به طرف پایین بزنی، درست به طرف خودت برمی‌گردد.

 ولی اگر توپ را کج بزنی، به همان شکل کج برمی‌گردد. وقتی توپ رابه صورت صاف و عمودی روی زمین می‌زنی، درست به طرف خودت برمی‌گردد.

اگر توپ را کف اتاق بزنی، در حالی که همه‌جای اتاق پر از اسباب‌بازی است و همه‌جا اسباب‌بازی ریخته است چه می‌شود؟

اصلا نمی‌توان گفت که توپ کدام طرف برمی‌گردد.

اگر چند توپ پینگ پونگ را توی یک اتاق شلوغ پرت کنی، توپ‌ها به این طرف و آن طرف می‌خورند و از همه طرف بر می‌گردند.

آنچه اتفاق می‌افتد

آینه‌ها نور را می‌گیرند و آن را به جای دیگر برمی‌گردانند یا منعکس می‌کنند. یک آینه‌ی دستی کوچک و یک چراغ قوه بردار نور را به آینه بتابان و ببین آینه نور را به کجا برمی‌گرداند.

تو برگشتن نور را نمی‌بینی؛ اما می‌توانی تصور کنی که نور چگونه بر می‌گردد. آینه برای نور ماند یک سطح صاف است. وقتی که نور به آینه می‌خورد، به طور کامل برمی‌گردد. آینه هزاران نور را بلافاصله بر می‌گرداند و هر نور، هر بار به طول کامل برمی‌گردد.

نور فقط از آینه برنمی‌گردد، از هرچیزی که شما هم می‌بنید بر می‌گردد. وقتی نور از صفحه‌ی کتاب یا بلوز پدرتان برمی‌گردد، در جهت‌های مختلفی پخش می‌شود. بعضی از این نورهای پخش شده هم به چشم تو می‌خورند به همین دلیل می‌توانی صفحه‌ی کتاب یا بلوز پدرت را ببینی. به عبارت دیگر برای دیدین هر جسمی باید نور از منبع نور به جسم تابیده شود و نور از آن جسم برگردد و زمانی که برخی از نورهای پخش شده و برگشته به چشم تو می‌خورند آنگاه تو می‌توانی آن جسم را ببینی..

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی