تو فقط خودت را در اجسام براق می‌بینی.

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نور، انعکاس و آینه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نور است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

آینه

شیشه‌ی قاب عکس

دستگیره‌ براق در

ماشین براق

گودال آب

کتاب

شرح آزمایش

به آینه نگاه کن چه می‌بینی؟

کسی که می‌بینی، خود خودت است. فکر کن اگر در دنیا هیچ آینه‌ای نباشد، چطور می‌توانی خودت را ببینی؟

به شیشه‌ی یک قاب عکس نگاه کن خود را می‌بینی؟ آیا آنچه که می‌بینی خود خودت هستی یا تصویر تو کشیده‌تر شده است؟

وقتی در دستگیره‌ی براق در نگاه می‌کنی چطور؟ آیا باز هم خود خودت هستی؟ به نظر می‌رسد که دستگیره‌ی براق در، صورتت را چاق‌تر نشان می‌دهد.

ماشین براق یا گودال آب چطور؟ آن‌ها چطور نشانت می‌دهند؟

به هرکجا که می‌روی نگاه کن. آیا می‌توانی خودت را بلوز پدرت ببینی؟ یا در صفحه‌ی کتاب؟ یا وقتی که به کف اتاق خود نگاه می‌کنی می‌توانی خودت را ببینی؟

آنچه اتفاق می‌افتد

تو فقط خودت را در اجسام براق می‌بینی.

آینه یهترین و براق‌ترین وسیله برای دیدن خودت است. آینه‌ها چکار می‌کنند؟

آینه‌ها نور را می‌گیرند و آن را به جای دیگر برمی‌گردانند یا منعکس می‌کنند. یک آینه‌ی دستی کوچک و یک چراغ قوه بردار. نور را به آینه بتابان و ببین آینه نور را به کجا برمی‌گرداند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی