با کش بفهمید وزن کدام کفش سنگین‌تر است

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نیروی جاذبه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی جاذبه است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کفش خودتان

کفش بزرگتر از کفش خودتان(کفش مادر یا پدرتان)

دو عدد کش حلقه‌ای هم اندازه

شرح آزمایش

بدون انداختن اجسام و بدون این که اجسام را در کف دستت قرار دهی و بالا پایین کنی، هم می‌توانی بفهمی که کدام سنگین‌تر است.

در این آزمایش یکی از کش‌ها را به بند کفش خودت ببند و  کش دوم را به کفش پدر یا مادرت ببند.

هر دو کفش را با استفاده از کش بلند کن. کدام کش بیشتر کشیده می‌شود؟

آنچه اتفاق می‌افتد

کشی که به کفش بزرگتر(کفش با وزن بیشتر) بسته شده است، بیشتر کش می‌آید و کشیده می‌شود. کش‌ها در این آزمایش مانند ترازوی اندازه‌گیری هستند.نتمونه از ترازوی اندازه گیری را در شکل زیر می بینید.


مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی