صابون سنگین‌تر است یا اسفنج؟

نیروی جاذبه و نیروی وزن

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نیروی جاذبه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی جاذبه است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

یک تکه اسفنج

یک تکه صابون

شرح آزمایش

آیا همه‌ی اجسام با یک نیرو روی زمین می‌افتند؟

به نظر می‌رسد که برخی از آن‌ها محکم‌تر روی زمین می‌افتند.

به یکی از دوستانت بگو از فاصله‌ی تقریبا سی سانتی‌متر، یک اسفنج خشک را توی دستت بیاندازد. بعد همین کار را با یک قالب کوچک صابون انجام بدهد. کدام‌یک محکم‌تر توی دستت می‌افتد؟ اسفنج یا صابون؟

حالا این آزمایش را با چند چیز دیگر انجام بده.

خیلی زود می‌فهمی که بعضی از اجسام محکم‌تر از بقیه توی دستت می‌افتند.

به نظرت صابون سنگین‌تر است یا اسفنج؟ دست‌هایت را بالا و پایین ببر تا سنگینی آن‌ها را حس کنی و بفهمی کدام سنگین‌تر است. به عبارت دیگر برای نگه‌داشتن کدامیکی از آن‌ها نیروی بیشتری را باید وارد کنی.

آنچه اتفاق می‌افتد

دست‌هایت نمی‌گذارند که اسفنج و صابون به زمین بیفتند.

وقتی صابون و اسفنج را توی دست‌هایت نگه می‌داری، بازهم احساس می‌کنی که نیروی جاذبه، انها را به طرف پایین می‌کشد. به این نیرو، نیروی وزن می‌گویند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی