در این آزمایش کدام برنده می‌شوند؟

اجسام چه بزرگ باشند چه کوچک با هم به زمین می‌رسند.

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت نیروی جاذبه است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت نیروی جاذبه است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

سکه

کلید

دکمه

بادم‌زمینی

لگو

سیب

گیره‌‌ی کاغذ

 لیوان پلاستیکی

 باطری ساعت

پر بالشت

شرح آزمایش

یک سکه و یک کلید توی دستت بگیر.

دستت را طوری باز کن که کلید و سکه هم‌زمان با هم رها شوند.

در این آزمایش، سکه برنده می‌شود یا کلید؟

آیا با هم مساوی می‌شوند؟

این آزمایش را با چند چیز دیگر مانند؛ دکمه، بادم‌زمینی، لگو، سیب، گیره‌‌ی کاغذ، لیوان پلاستیکی، باطری ساعت و پر بالشت نیز انجام بده.

در این آزمایش کدام برنده می‌شوند؟

آنچه اتفاق می‌افتد

برخی از اجسام آنقدر سریع می‌افتند که نمی‌توانی ببینی کدام برنده می‌شوند.

اگر دقت کنی می‌بینی که اجسام چه بزرگ باشند چه کوچک با هم به زمین می‌رسند.

اگر یک پر یا یک دستمال را که باد خیلی راحت آن را می‌برد، به طرف زمین بیاندازی، می‌بینی که کدام برنده می‌شوند.

فقط در مورد اجسام خیلی سبک، هوا در مقابل نیروی جاذبه مقاومت می‌کند.

آیا می‌دانید اگر هوا نباشد، نیروی جاذبه همه چیز را با سرعت مساوی به طرف پایین می‌کشد. فضانوردان این موضوع را در کره‌ی ماه فهمیدند. در کره‌ی ماه هوا نیست. در آنجا اجسام در این آزمایش مساوی‌اند یعنی وقتی اجسام را با هم رها می‌کنیم همه‌ی آن‌ها هم‌زمان به ماه می‌رسند.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی