مداد را در محیط هوا و محیط آب نگاه کنید

شکست نور

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت پدیده‌ی شکست نور است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت واکنش‌های شیمیایی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

کیسه‌ی پلاستیکی زیپ دار

مداد نک تیز

شرح آزمایش

کیسه‌ی پلاستیکی زیپ دار را پر از آب کنید. آن را با دست خود نگه دارید و با استفاده از دست دیگر خود مداد را در کیسه‌ی پر از آب فرو کنید.


به شکل مداد در داخل آب نگاه کنید . چرا شکا آن متفاوت شده است؟

انچه اتفاق می افتد...

شکست نور یک پدیده است که در آن نور رسیده از یک منبع نورانی (مانند لامپ، خورشید و ستارگان) به خاطر تغییر سرعتی که برای آن در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می‌دهد دچار تغییر مسیر می‌شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می‌کند گویی که نور دچار شکست شده است.

سرعت نور در محیط‌های شفاف مختلف یکسان نیست، بطوریکه بیشترین سرعت آن در خلاء (یا تقریباً هوا) بوده و برابر ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است. در محیط‌های دیگر مثل آب و شیشه و غیره سرعت نور کمتر از این مقدار است. لذا هنگامی که محیط حرکت نور از نظر غلظت تغییر می‌کند سرعت آن نیز تغییر می‌نماید و با افزایش غلظت سرعت کاهش پیدا می کندو بر عکس. به این ترتیب علت شکست نور تغییر سرعت آن هنگام وارد شدن به محیط شفاف دوم است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی