نارنگی در آب فرو می‌رود و یا روی آب شناور می‌ماند؟

چگالی و کیسه هاس هوا موجود در پوست پرتقال

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های چگالی است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت چگالی است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

ظرف با لبه‌های بلند

مقداری آب

دو عدد نارنگی

شرح آزمایش

درون ظرف مقداری آب بریزید طوری که  حدودا 5/4 بطری پر از آب باشد.

یکی ار نارنگی‌ها را با پوست درون ظرف پر از آب باندازید. چه اتفاقی می‌افتد؟

نارنگی با پوست نزدیک به سطح آب قرار می‌گیرد.

حال نارنگی دیگر را پوست بگیرید و درون ظرف آب بیاندازید چه می‌شود؟ نارنگی بدون پوست در ظرف آب ته‌نشین می‌شود چرا؟

اولین بار که نارنگی را درون ظرف آب قرار می‌دهید مشاهده می‌کنید که نارنگی در سطح آب شناور می‌ماند. ولی بار دوم که پوست آن را جدا کردید نارنگی در ظرف آب غرق می‌شود! چرا؟

آنچه اتفاق می افتد...

پوست نارنگی دارای تعداد خیلی زیادی کیسه های هوایی کوچک است که موجب می شود چگالی نارنگی از آب کمتر شده و در نتیجه نارنگی در سطح آب شناور می‌ماند. در واقع این کیسه‌های هوایی برای نارنگی مثل یک جلیقه نجات عمل می‌کنند تا نارنگی در کاسه آب غرق نشود! اما جدا کردن پوست نارنگی موجب از بین رفتن این کیسه‌های هوایی و در نتیجه افزایش چگالی نارنگی نسبت به سطح آب شده و در آب فرو می‌رود.

چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم یک ماده است و یا به بیان ساده‌تر جرم یک جسم نسبت به حجم آن جسم. چگالی یا جرم حجمی از مشخصات فیزیکی هر ماده است و مستقل از اندازه جسم، بستگی به تراکم مولکول های سازنده آن دارد. برای مثال جامدات نسبت به گازها چگالی بیش‌تری دارند زیرا مولکول های آن‌ها با تراکم بیش‌تری کنار هم قرار گرفته اند. وجود هوا (یا گاز) در هر جسم موجب کاهش چگالی آن جسم می‌شود.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی