با استفاده از کف‌گیر بطری پر از برنج را بردارید

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت ویژگی‌های گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت ویژگی‌های گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید

یک ظرف را پر از برنج کنید

بطری بزرگ آب

کف‌گیر با دسته‌ی بلند

قیف

شرح آزمایش

مانند شکل با استفاده از قیف بزرگ را پر از برنج کنید.

از بزرگتر خود بخواهید که با نیروی زیاد دسته‌ی کف‌گیر را درون بطری و در لابه لای برنج ها  ببرد.

حال با استفاده از سر کف‌گیر سعی کنید که بطری برنج را بردارید. چطور این اتفاق می‌افتد؟

چرا وقتی سر کف‌گیر را می‌گیرید و آن را بلند می‌کنید کف‌گیر از لابه‌لای برنج‌ها بیرون نمی‌آید و از درون بطری خارج نمی‌شود؟

چه نیرویی در داخل بطری دسته‌ی کف‌گیر را گرفته است؟

انچه اتفاق می افتد...

وقتی که بطری را با برنج پر می‌کنید، دانه‌های برنج به صورت منظم در کنارهم قرار نمی‌گیرند، آن‌ها به صورت نامنظم و کج درون بطری را پر می‌کنند. اگر با دقت به درون بطری نگاه کنید مشاهده می‌کنید که بین دانه‌های برنج فضا‌های خالی بسیار کوچکی وجود دارد که در واقع خالی نیستند و به وسیله‌ی مولکول‌های هوا پرشده‌اند.

 وقتی که بزرگتر ما با نیروی زیاد دسته‌ی کف‌گیر را درون بطری و در لابه لای برنج‌‌ها فرو می‌کند در اصل دسته‌ی کف‌گیر فضاهای خالی بین دانه‌های برنج را متراکم می‌کند و جای مولکول‌های هوایی که در این فضاهای خالی هستند را می‌گیرد و مولکول‌های هوا از دهانه‌ی بطری فرار می‌کنند و به محیط بیرون می‌روند فقط ما آن‌ها را نمی‌بینیم.

بعد از این‌که دسته‌ی کف‌گیر جای مولکول‌های هوا را می‌گیرد و فضاهای خالی را متراکم می‌کند بین دانه‌های برنج گیر می‌افتد. اگر به درون بطری با دقت بیشتری نگاه کنید مشاهده می‌کنید که این بار دانه‌های برنج بسیار نزدیک‌تر به هم قرار گرفته‌اند و تراکم آن‌ها بیشتر شده است. دانه‌های برنج انگار به دسته‌ی کف‌گیر چسبیده‌اند و نمی‌گذارند که دسته‌ی کف‌گیر به‌راحتی از بطری خارج شود در نتیجه شما می‌توانید به کمک کف‌گیر بطری را بلند کنید.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی