تابلو فانتزی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٧ سال

با استفاده از لاک ناخن و آب جوش تابلو بسازیم.

شرح کاردستی


وسایل  لازم:

لاک ناخن

ظرف آب جوش

بوم یا پارچه یا مقوا
ابتدا در آب جوش لاک ها را به صورت دلخواه می‌ریزیم.سپس سریعا مقوا یا بوم را روی سطح آب می‌گذاریم وبرمی‌داریم.

مشاهده می کنیم که طرح روی آن قرار دارد.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد صنعتی ، پارچه ، کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : فاطمه تاجیک