شمعدان(جا وارمری) جواهرنما

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

با استفاده از نگین های متری شمعدان مجلل بسازیم.

شرح کاردستیوسایل لازم:

جاشمعی شیشه ای

نگین متری

چسب حرارتیبعد از گرم شدن چسب حرارتی می توانید نگین ها را به ظرف بچسبانید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ ، شیشه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک