کبوتر سرامیکی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۱ تا ۱٧ سال

کبوتر لعاب خورده توسط رنگ

شرح کاردستی


وسایل لازم:

کبوتر سرامیکی

رنگ لعابی

قلمو 

تینر


کبوتر  را با رنگ لعابی رنگ می کنیم به طوریکه نقطه رنگ نشده نداشته باشد. توجه داشته باشید یک روز کامل زمان می برد تا خشک بشود.

حلال این رنگ تینر می باشد.مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، مواد صنعتی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده ، ثابت
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : فاطمه تاجیک
گردآورنده : فاطمه تاجیک
اجرا کننده : فاطمه تاجیک