مولکول‌های هوا در حال حرکت

وِیژگی های گازها

دسته : علمی

این آزمایش از سری آزمایش های مربوط به شناخت گازها است. برای یادگیری بیشتر به آزمایش‌های دیگری که در مورد شناخت گازها است مراجعه کنید. این آزمایش‌ها را در بخش کاردستی‌های علمی سایت www.koodak24.ir می‌توانید مشاهده کنید

شرح کاردستی

آنچه نیاز دارید..

کتاب

شرح آزمایش

چطور می‌توان مولکول‌های هوا درحال حرکت درست کرد؟

کتابی را در دستان خود بگیرید و کتاب را تکان دهید.

کتاب به مولکول‌های هوا فشار می‌آورد و آن‌ها را حرکت می‌دهد. بعد از آن مولکول‌های هوا به تو هم فشار می‌آورند و تو آن را حس می‌کنی.

در این آزمایش ابتدا کتاب را آهسته تکان بده و در حالت بعدی تکان را سریع‌تر تکان بده.

در کدام حالت ضربه شدیدتر است؟

هوا از دانه‌های خیلی ریزی تشکیل شده است که در هوا شناورند. این دانه‌ها خیلی ریز هستند و دیده نمی‌شوند. ههوا از بی‌شمار مولکول‌ گاز ساخته شده‌اند که هر چه با آن‌ها فشار بیشتری وارد کنی آن‌ها نیز دسته‌جمعی به تو فشار بیشتری را وارد می‌کنند.

آنچه اتفاق می‌افتد

وزن هوا یکی از دلایلی است که باعث می‌شود، باد را احساس کنی. هوا از دانه‌های خیلی ریزی تشکیل شده است که در هوا شناورند. این دانه‌ها خیلی ریز هستند و دیده نمی‌شوند. این دانه‌ها را فقط باید در خیال خود تصور کنید.

باد از مولکول‌های هوای در حال حرکت تشکیل شده است.

مشخصات کاردستی
ایده پرداز : پریسا حسنی